CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AN NHÂN TÂM (Ant)

Đăng ký Đăng nhập

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân: làm cơ sở:
  • Thống kê và xác định nhu cầu sử dụng dịch vụ của Ant theo từng vùng miền;
  • Sắp xếp Tư vấn viên phù hợp với Khách hàng (ví dụ Khách hàng là người ở Hà Nội thì bố trí Tư vấn viên ở Hà Nội để thuận tiện cho việc tư vấn);
  • Cung cấp cho Khách hàng quyền sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Ant;
  • Khách hàng quản lý được lịch sử giao dịch của mình trên website của Ant;
  • Để giải quyết tranh chấp về sau (nếu có phát sinh);
 • Phạm vị sử dụng thông tin và quyền tiếp cận thông tin cá nhân của Khách hàng:
  • Nội bộ của Ant (những nhân sự có liên quan đến Khách hàng);
  • Phạm vi khác khi được sự cho phép của Khách hàng;
  • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thời gian lưu trữ thông tin: Suốt thời gian Khách hàng là thành viên trên website của Ant và trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách hàng không còn là thành viên trên website của Ant.
 • Địa chỉ nơi thu thập và quản lý thông tin Khách hàng:

Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn An Nhân Tâm

Số 138, Đường 138, Phường Tân Phú, Quận 9 (nay là Tp Thủ Đức), Tp HCM

 • Cách thức điều chỉnh/thay đổi thông tin cá nhân:
  • Khách hàng vào giao diện cá nhân để điều chỉnh/thay đổi thông tin của mình;

 • Các nội dung này được thể hiện rõ trong phần “THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ” trên website của Ant để Khách hàng dễ nhận biết:
  • Nếu đồng ý với nội dung trong phần THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ, bao gồm cung cấp thông tin cá nhân thì Khách hàng tích chọn vào ô “Tôi đồng ý với các nội dung trong Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Ant” khi đăng ký làm thành viên trên website của Ant;
  • Nếu không đồng ý với nội dung trong phần THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ, bao gồm cung cấp thông tin cá nhân thì Khách hàng không tích chọn vào ô “Tôi đồng ý với các nội dung trong Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Ant”. Điều này đồng nghĩa với việc Khách hàng từ chối sử dụng dịch vụ của Ant;