CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AN NHÂN TÂM (Ant)

Đăng ký Đăng nhập

Điều khoản sử dụng

PHÂN ĐỊNH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC VỚI CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN Website/ứng dụng .

 1. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng www.annhantam.com
 • Tuân thủ các quy định tại Điều 36 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
 • Cung cấp các thông tin theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.
 • Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 • Yêu cầu người bán các hàng hóa (nếu có), dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
 • Đăng ký với Bộ Công Thương ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư này.
 • Xây dựng và công bố trên ứng dụng những thông tin sau:
  • Phạm vi trách nhiệm của Ant trong những giao dịch được thực hiện qua ứng dụng này;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện qua ứng dụng;
  • Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch được thực hiện qua ứng dụng;
  • Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng ứng dụng theo quy định tại khiếu
  • Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thực hiện qua ứng dụng.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của Khách hàng sử dụng ứng dụng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Ant và thông tin cá nhân của Khách hàng.
 • Cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật sử dụng ứng dụng của mình.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

 1. Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp, …) trên website/ứng dụng www.annhantam.com
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP cho Ant khi đăng ký sử dụng ứng dụng.
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên ứng dụng.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho Ant khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật.

 1. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ, …) trên website/ ứng dụng www.annhantam.com
 • Đọc kỹ các nội dung trong phần KHUYẾN CÁO và THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của Ant;
 • Tìm hiểu kỹ về lĩnh vực mà mình cần tư vấn cũng như thông tin của Tư vấn viên trước khi bắt đầu phiên tư vấn;
 • Liên hệ với Ant qua mục LIÊN HỆ trên website, số hotline 079 942 7778 hoặc email ant@annhantam.com để được hỗ trợ kịp thời;
 • Thường xuyên cập nhật các quy định/thông báo mới được đăng công khai trên website;
 • Thông báo ngay với Ban Quản lý website nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của Ant và/hoặc quy định của nhà nước Việt Nam;

 1. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp, …) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng  với khách hàng

             Áp dụng theo nội dung "Chính sách giải quyết khiếu nại"