CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AN NHÂN TÂM (Ant)

Đăng ký Đăng nhập

Phan Thúy (Helen)

Tên: Phan Thúy (Hellen Phan)

Năm sinh: 1983

Nơi ở hiện tại: Hà Nội

Thâm niên trong nghề: > 15 năm

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Giáo dục và phương pháp giảng dạy Victoria Australia;

- Chuyên gia Tâm lý và Tình dục học;

- Điều phối chương trình giáo dục sớm Early Childhood Canada;