CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AN NHÂN TÂM (Ant)

Đăng ký Đăng nhập

Chính sách nhân sự của Ant

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của Ant. Chính vì vậy, chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại Ant là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân được phát huy tối đa năng lực, được thăng tiến trong sự nghiệp gắn với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Ant;
Chính sách nhân sự của Ant có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Theo đó, chính sách nhân sự của Ant trong giai đoạn hiện nay bao gồm các nội dung sau:

 Chính sách Tuyển dụng:

 • Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Ant, theo kế hoạch hàng năm vào trong từng giai đoạn;
 • Nguyên tắc tuyển dụng là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của Ứng viên; không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc thông qua quá trình tuyển chọn công bằng và khách quan
 • Đối tượng và tiêu chí tuyển dụng được xây dựng phù hợp với kế hoạch hàng năm của Ant:
 • Lao động tốt nghiệp đại học và sau đại học
 • Lao động có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm và năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu của Ant;
 • Sinh viên mới tốt nghiệp nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ năng động, đáp ứng sự phát triển lâu dài của Ant.

Chính sách đào tạo:

 • Ant chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cái nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp;
 • Tất cả nhân viên Ant đều có cơ hội tham dự các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Ant khuyến khích Nhân viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác, qua các khóa học đào tạo nội bộ và nổ lực tự đào tạo của từng Nhân viên.

 Chính sách Phát triển nghề ngiệp:

 • Tại Ant, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực rõ ràng và cụ thể;
 • Kế hoạch đánh giá năng lực và công việc định kỳ (3 tháng/ lần) nhằm đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề ngiệp của mỗi cá nhân. Đồng thời là cơ sở nhằm bố trí nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Ant.
 • Ant chủ trương tuyển chọn nhân sự nội bộ cho các vị trí quản lý, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo với những nhân viên đã gắn bó và cống hiến vào sự phát triển của Ant.

Chính sách phúc lợi:

 • Chính sách phúc lợi luôn được Ant liên tục hoàn thiện với mục tiêu tạo điều kiện cho nhân viên an tâm, gắn bó lâu dài;
 • Chế độ tiền lương tại Ant được trả theo nguyên tắc đảm bảo sự công bằng, hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi nhân viên và tinh thần, trách nhiệm, thái độ trong quá trình làm việc;
 • Ant còn áp dụng chính sách thưởng đột xuất nhằm động viên, khuyến khích Nhân viên nổ lực cống hiến và phấn đấu hết mình trên mọi vị trí công tác.

Môi trường - điều kiện làm việc:

Tất cả nhân viên của Ant được tự do lựa chọn thời gian và địa điểm làm việc.

Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc Thu nhập Chi tiết

Vị trí: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cấp bậc:     Nghành nghề:    Thời hạn:

Xem

Vị trí: THƯ MỜI HỢP TÁC

Cấp bậc:     Nghành nghề: Tư vấn viên    Thời hạn:

Xem